Conştientizarea profundă, amplă şi intensă a energiei subtile, sublime a Atributului Divin al Permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi Dumnezeieşti (Achyuta-Shakti)

Atributul Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) ne revelează natura esenţială a Creaţiei divine şi sursa originară a Totului. Acest Atribut divin este intim exprimat de către aspectul feminin universal (Mahashakti). Atunci când se manifestă în fiinţă, inspirând-o şi călăuzind-o, Duhul Sfânt (Mahashakti) face ca fiinţa umană să se apropie de perfecţiunea şi infailibilitatea divină. Infailibilitatea divină face posibilă situarea fiinţei umane, care acţionează astfel în numele şi cu ajutorul lui Dumnezeu, în afara oricărei greşeli. Aceasta este cu putinţă prin manifestarea continuă a credinţei ferme şi de nezdruncinat în Dumnezeu, care face cu putinţă ca fiinţa să fie păzită de greşeală, prin asistenţa spirituală divină a Duhului Sfânt (Mahashakti). Infailibilitatea divină este puterea spirituală de a nu greşi în fapte, în credinţă sau în convingeri. Perfecţiunea divină implică totodată capacitatea superioară de a acţiona în mod desăvârşit, exact aşa cum Dumnezeu acţionează întotdeauna, pentru a realiza ceva anume, care este bun şi divin integrat. Atunci când se manifestă în acţiunile fiinţelor umane, energia sublimă a perfecţiunii divine conferă un caracter infinit săvârşirii. Infailibilitatea divină exclude posibilitatea manifestării greşelii, în timp ce perfecţiunea divină implică absenţa defectului, a dizarmoniei ori a dezechilibrului. Perfecţiunea divină exclude existenţa defectului, la fel cum infailibilitatea divină exclude existenţa greşelii. Perfecţiunea şi infailibilitatea divină ne conduc astfel către înţelegerea realităţii modelelor arhetipale şi a ideilor-forţă esenţiale, divine, ale lui Dumnezeu Tatăl.

Energia subtilă sublimă a permanentei perfecţiuni şi infailibilităţi divine este printre altele calea desăvârşită ce poate conduce fiinţa către revelarea Adevărului Ultim Divin. Între Atributul Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti şi Adevărul Ultim Divin există o indisolubilă legătură reciprocă. Manifestarea energiei subtile sublime a permanentei perfecţiuni şi infailibilităţi divine face posibilă exprimarea tainică, uimitoare şi transformatoare a Adevărului Ultim Divin. În lumea umană, idealul perfecţiunii şi al infailibilităţii reprezintă stâlpul şi temelia Adevărului.

În hinduism, expresia Achyuta Shakti este un alt nume care îi este dat lui Vishnu şi este totodată un Atribut Dumnezeiesc al Supremului Absolut (Dumnezeu Tatăl), aşa cum apare şi din scrierea vedantică „Vishnu Shasranama“. De asemenea, în celebra lucrare „Bhagavad Gita“, termenul Achyuta este citat de mai multe ori, fiind enunţat drept unul din numele şi totodată una dintre ipostazele în care se manifestă Marele Avatar Krishna. În acest context, cuvântul Achyuta desemnează eroul spiritual, care nu îşi pierde niciodată conştiinţa naturii sale esenţiale divine şi nici puterile spirituale care i-au fost oferite de către Dumnezeu încă de la începuturi, aceasta tocmai datorită forţei spirituale tainice pe care i-o conferă ajutorul divin ce este primit chiar de la Supremul Absolut (Dumnezeu Tatăl). În acest context, perfecţiunea şi infailibilitatea (Achyuta) care se manifestă în fiinţa sa desemnează o anume constantă a unei înzestrări divine, ce i-a fost dăruită la un anumit moment dat. Perfecţiunea şi infailibilitatea (Achyuta) înseamnă de asemenea şi ceea ce situează fiinţa umană creată în afara transformărilor ciclice prin ea care trece de regulă. Privind din perspectiva celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii (guna), în plan uman perfecţiunea şi infailibilitatea sunt rezultatul manifestării plenare a tendinţei fundamentale a echilibrului şi a armoniei divine (sattva guna).

Tot în lucrarea „Bhagavad Gita“ se precizează că Atributul Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) poate fi invocat de fiecare dată când fiinţa umană face un efort spiritual major sau atunci când urmează să realizeze, cu ajutorul şi susţinerea lui Dumnezeu Tatăl, o acţiune importantă, deosebită, în care este necesară manifestarea stării divine de curaj. În această direcţie avem exemplul afirmaţiilor curajosului Arjuna, consemnate în „Bhagavad Gita“, în capitolul 1, sutrele 21 şi 22, în care invocarea Atributului Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) este realizată de către el exact în momentele dificile de încordare lăuntrică, de încercare interioară, de cumpănă, tocmai pentru a amplifica astfel în fiinţa sa forţa spirituală interioară. Apelată în mod ferm şi cu o mare credinţă în astfel de momente de încercare spirituală, energia subtilă sublimă a permanentei perfecţiuni şi infailibilităţi divine le permite tuturor celor care urmăresc să treacă cu bine un anume test spiritual major, succesul divin şi depăşirea cu bine a acelui moment dificil. Invocarea clară şi fermă a energiei subtile sublime a acestui Atribut divin conduce întotdeauna la întărirea lăuntrică în bine a celui care acţionează atunci astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Tot în lucrarea „Bhagavad Gita“, în capitolul 11, sutra 42, se precizează că energia subtilă sublimă a permanentei infailibilităţi şi perfecţiuni divine (Achyuta Shakti) este de necuprins de către mintea obişnuită a omului. Acesta este şi motivul pentru care marea majoritate a oamenilor obişnuiţi consideră că, în lumea umană, perfecţiunea sau absenţa greşelii nu ar putea fi atinse sau că de fapt nu ar exista cu adevărat. Însă pentru fiinţa umană iniţiată, căreia i-au fost revelate de către Dumnezeu toate aceste aspecte tainice, energia subtilă, sublimă, a Atributului Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi Dumnezeieşti este o realitate vie, copleşitoare şi enigmatică. Perceperea directă a energiei corespunzătoare acestui Atribut Divin implică preexistenţa unei anumite deschideri spirituale şi presupune transcenderea mentalului uman obişnuit, prin depăşirea incidenţelor limitatoare, comune, ale acestuia. Una dintre modalităţile spirituale directe de conştientizare a energiei subtile sublime a permanentei perfecţiuni şi infailibilităţi divine (Achyuta Shakti) este cea oferită de invocarea cu credinţă fermă în universul nostru lăuntric a energiei subtile a iertării dumnezeieşti. Manifestarea iertării face cu putinţă o nebănuită deschidere a orizontului lăuntric al fiinţei umane şi conduce apoi la înţelegerea profundă şi esenţială a ceva ce se află dincolo de limitele minţii individuale şi care este în esenţă bun, divin şi adevărat, dar pe care fiinţa umană respectivă nu l-a putut percepe până atunci, tocmai datorită imperfecţiunii condiţiei sale umane limitate.

Atributul Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) implică totodată descoperirea dimensiunii incomensurabile a Realităţii divine. Perfecţiunea şi infailibilitatea divină sunt expresia măsurii divine supreme cu care Dumnezeu apreciază în mod divin tot ceea ce există, şi care se situează deasupra oricăror aprecieri, măsuri, evaluări sau judecăţi umane limitate. Eroarea, neglijenţa, greşeala reprezintă doar câteva dintre aspectele comune care condiţionează fiinţa umană şi o fac să se situeze în afara incidenţei profund transformatoare a energiei sublime a acestui Atribut Divin. Conştientizarea energiei subtile sublime a Atributului Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) ajută fiinţa umană să depăşească momentele de îndoială demoniacă sau perioadele nefaste în care se manifestă cu precădere tendinţele inferioare sau obiceiul nefast de a-i judeca în mod critic pe ceilalţi. Energia subtilă sublimă a Atributului Divin al permanentei Perfecţiuni şi Infailibilităţi dumnezeieşti (Achyuta Shakti) conduce fiinţa umană entuziastă către starea spirituală superioară în care ea poate rămâne neclintită în natura ei esenţială divină, care este Sinele Divin Nemuritor (Atman).

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.