Starea net superioară de transă extatică ce ne revelează existenţa Vidului Beatific Dumnezeiesc

Vidul Beatific Dumnezeiesc poate fi perceput şi conştientizat de către yoghini mai ales în cazul stărilor net superioare de transă extatică. Revelarea existenţei Vidului Beatific Dumnezeiesc face posibilă o profundă transformare a conştiinţei practicantui yoghin, care devine astfel apt să descopere miracolul Totului Dumnezeiesc. În starea superioară de Vid Beatific Dumnezeiesc nimic nu lipseşte, pentru că Totul este acolo prezent. Pentru aspirantul spiritual care este animat de frenezia năzuinţei ardente de contopire cu Dumnezeu Tatăl, Vidul Beatific Dumnezeiesc este experimentat ca o cufundare extatică în realitatea infinită al Totalităţii Divine. Pentru cel care devine conştient de plenitudinea Vidului Beatific Dumnezeiesc, nimic nu mai este perceput ca şi cum s-ar situa în afara fiinţei infinite lui Dumnezeu. Până şi obstacolele, dificultăţile sau aparentele piedici, care mai pot să apară pe calea spirituală, toate greutăţile sau aparentele oprelişti îşi revelează atunci apartenenţa lor misterioasă la Totalitatea Manifestării Dumnezeieşti. Revelarea existenţei Vidului Beatific Dumnezeiesc ne face să realizăm că nimic nu este niciodată în afara lui Dumnezeu.

Vidul Beatific Dumnezeiesc este în realitate un veritabil “plin Absolut”, o realitate cosmică universală, nediferenţiată, posesoare a tuturor atributelor, calităţilor şi aspectelor posibile care ar putea să se desfăşoare în manifestarea divină. Atunci când pătrundem în mod plenar într-o stare net superioară de transă extatică, existenţa Vidului Beatific Dumnezeiesc ni se poate revela ca fiind “un mare plin macrocosmic infinit, generator al unei inexprimabile încântări divine”. Vidul Beatific Dumnezeiesc este perceput într-o astfel de stare net superioară de transă extatică ca fiind ”prea-plinul Totalităţii Manifestării Divine”.

Un aspirant spiritual care ajunge să pătrundă cu uşurinţă în stări net superioare de transă extatică poate să descopere prin revelaţie existenţa Vidului Beatific Dumnezeiesc şi astfel poate realiza atunci, extaziat fiind, prezenţa tainică a lui Dumnezeu Tatăl în toate aspectele existente. Chiar dacă, la început poate, Vidul Beatific ne poate apare ca şi cum ar fi un ecran gol, acesta este de fapt chiar “substanţa universală” a tot ceea ce există, fiind în eternitate plenitudinea inefabilă a Totului. În cazul unei abordări incipiente sau superficiale, Vidul Beatific poate să ne apară în mod păcălitor ca fiind un aparent gol sau poate chiar ca nefiind nimic, pentru că atunci când, nefiind încă pregătiţi îndeajuns, ne îndreptăm conştiinţa individuală către realitatea subtilă a Vidului Beatific, noi nu mai regăsim, la o primă vedere, frânturile banale de realitate senzorială cu care suntem obişnuiţi.

Însă, atunci când vom depăşi, prin perseverenţă spirituală, pragul superficialităţii determinate de senzorialitatea predominantă a vieţii obişnuite şi dacă, totodată, ne vom abandona plini de încredere în atotputernicia lui Dumnezeu, vom putea descoperi miracolul stării inefabile de Vid Beatific Dumnezeiesc. Pătrunzând astfel în stări net superioare de transă extatică vom descoperi extaziaţi că Vidul Beatific Dumnezeiesc ne permite accesul conştient la absolut tot ceea ce există, fără să mai resimţim atunci, în vreun fel anume, diferenţierea separatoare şi limitatoare a dualităţii.

Depăşind astfel dualitatea, vom putea realiza că de fapt ceea ce noi percepem, în condiţiile existenţei obişnuite, ca fiind „plinurile” particulare, fie că ele sunt senzaţii exterioare sau organice, gânduri sau unele percepţii anume, acestea nu sunt altceva decât o desfăşurare de explicitări limitate, diferenţiate ale acestei atot-prezente, colosale şi tainice „substanţe universale”, macrocosmice şi infinite, care este în eternitate Vidul Beatific Dumnezeiesc. Revelarea existenţei Vidului Beatific Dumnezeiesc ne permite să descoperim că Realitatea este plină de o infinită bogăţie de potenţialităţi ce alcătuiesc Totalitatea Divină.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.