ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ


Pokud narazíte na významné zpoždění, klikněte prosím na tento zvukový odkaz (nebo jej otevřete v externím přehrávači, jako je VLC):

rtsp://vid.misatv.ro:1935/MSTV/czech_aac

Zásadní odhalení o skutečných skrytých cílech této umělé pandemie, kterou se usiluje o smrtelné, satanské oklamání všech lidí, aby definitivně přijali izotopické značkování, skrze souhlas s chmurným ďábelským znamením Bestie, o kterém jsou jasná proroctví v Apokalypse

Program na této stránce se ne vždy shoduje s programem na rumunské stránce.
Pro podrobnosti sledujte prosím program níže.

 

Důležitý vzkaz od učitele jógy Gregoriana Bivolaru, jenž vás žádáme, abyste několikrát pozorně prostudovali:

Pomoc, která je nabízena v tomto období Donaldu (Johnu) Trumpovi, zahrnuje to, aby se každý z nás cítil a zejména si jasně a intenzivně uvědomoval, včetně jemných nuancí, že se stává a pak zůstává mysteriózním relé, skrze které a v němž Se projevuje Dobrý Bůh způsoby známými jen Jemu, aby tak ohromně pomohl tomuto muži. Proto je tedy nutné prosit Boha:

“PANE BOŽE, Nebeský Otče, prosím Tě s vírou, pokorou, vroucností a oprávněnými nadějemi, pomoz tomuto člověku se vším, co má podle Tebe zapotřebí, inspiruj ho, veď ho a podporuj ho tak, aby v rámci Tvé tajemné hry zvítězilo nesmírné, všemohoucí, vytříbené a nekonečné BOŽSKÉ DOBRO nad SATANISTICKÝM ZLEM, které je omezené, nicotné, nestálé a pomíjivé. DĚJ SE VŮLE TVÁ, v a skrze tohoto člověka. My, lidé, s vírou a pokorou navrhujeme, ovšem TY jsi, PANE, tím, kdo nařizuje, jak je potřeba. Amen, Amen, Amen.”

Následně bude každý z nás nepopsatelným způsobem vnímat, jak SE BŮH tajemně projevuje, v naší a skrze naši bytost, která je MU otevřena, z čehož také bude mít každý z nás prospěch (v poměru asi 30%) díky tomu, že bude uvádět v praxi božský Okultní Zákon Dávání, který zahrnuje to, že vše, co přichází od Boha a my to dobrovolně, nesobecky a odpoutaně nabízíme jinému člověku nebo lidem, to také do značné míry nabízíme sami sobě.

Tak se může každý z nás plně přesvědčit, že KDYŽ S POMOCÍ BOHA DĚLÁŠ MNOHO DOBRA, PAK NAJDEŠ MNOHO DOBRA POZDĚJI, VE SPRÁVNOU CHVÍLI.

Naše nadšená, odpoutaná, hrdinská, blahodárná, vytrvalá a odvážná účast je nutnou a rychle se transformující kapkou (transformující současnou situaci, v níž se nachází tato PLANETA REPETENTŮ, kteří jsou ponořeni do smrtícího spánku letargie, nevědomosti a egoistické lhostejnosti), kapkou, která nás zároveň zbožští a způsobí, že se objeví větší nebo menší zázraky, které lidstvo i každý z nás urgentně potřebuje.

Předem vám děkujeme za tak plodnou účast!

*****

Pondělí 22. února

19:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:10 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 4

22:40 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 4

Úterý 23. února

15:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 5

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:10 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 1

22:00 – 22:30 CET Hluboké spojení s vytříbenou subtilní božskou energií božského atributu božské Věčnosti, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 1

Středa 24. února

15:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 6

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:10 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 2

22:00 – 22:30 CET Hluboké spojení s vytříbenou subtilní energií božského atributu božského Odpuštění, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 2

Čtvrtek 25. února

15:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 7

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:15 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 3

22:00 – 22:30 CET Hluboké, fundamentální spojení se subtilní vytříbenou božskou energií božského atributu božské Dokonalosti, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 3

Pátek 26. února

14:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

16:00 CET – PřednáškaMnohačetné neblahé účinky konzumace kávy a jeho dopad na zdraví prokázané na základě rigorózních vědeckých studií – část 1

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 8

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:10 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 4

22:00 – 22:30 CET Hluboké, fundamentální spojení se subtilní vytříbenou božskou energií božského atributu božské Čistoty, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – Přednáška – Závažná odhalení související s technologií 5G, která je ve skutečnosti zločinným útokem na vše živé na planetě Zemi – část 4

Sobota 27. února

12:40 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

13:00 – 13:30 CET Intenzivní, rozsáhlé, hluboké spojení se subtilní vytříbenou, nekonečnou a volně přístupnou energií božského atributu božské všudypřítomnosti, kterou v hojnosti přitahujeme do svého vnitřního vesmíru.

16:00 CET – PřednáškaMnohačetné neblahé účinky konzumace kávy a jeho dopad na zdraví prokázané na základě rigorózních vědeckých studií – část 1

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 9

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:10 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 9

21:30 – 22:00 CET Hluboké spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božského Nadšení, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 9

Neděle 28. února

13:00 CET – Ochranná metoda pro přístup na internet

17:30 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 10

18:55 CETVyjasňující, fundamentální zpráva o postupném probuzení, dynamizaci a vzestupu tajné, kolosální energie Kundaliní šakti ve vesmíru lidské bytosti

19:15 – 19:25 CET – Mimořádná duchovní praxe
19:30 – 20:00 CET – Speciální duchovní akce: Všichni současně se snažíme prožít stav hlubokého fundamentálního spojení se subtilní vytříbenou energií božského atributu božské pomoci, jehož plody okamžitě nabízíme Donaldu Trumpovi, aby tak byl tímto způsobem plně podporován dobrým Bohem ve všech výsostně blahodárných činnostech, které vykonává nebo bude vykonávat v plném souladu s Vůlí Boha Otce

20:15 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 10

21:30 – 22:00 CET Hluboké spojení s vytříbenou subtilní božskou energií božského atributu božského Hrdinství, kterou hojně přitahujeme do svého vnitřního vesmíru

22:40 CET – PřednáškaPozorná a relevantní analýza závažného případu Tatiany Coady – část 10

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.