Evocare şi comuniune cu marele înţelept Moise

1
759

Viaţa şi faptele înţeleptului Moise ne ilustrează o serie întreagă de virtuţi dumnezeieşti pe care el le-a manifestat în diferite circumstanţe ale vieţii. Compasiunea, umilinţa, iscusinţa divin inspirată şi infailibilul simţ al dreptăţii dumnezeieşti au făcut ca înţeleptul Moise să fie apreciat de către oameni ca fiind un exemplar slujitor al lui Dumnezeu Tatăl. Acţiunile divin inspirate ce au fost realizate de el, în cursul vieţii sale pământeşti de peste 120 de ani, au avut apoi o influenţă transformatoare covârşitoare asupra întregii lumi, mai ales prin intermediul legilor divine ce au fost transmise, prin intermediul său, poporului lui Israel. Tocmai de aceea, înţeleptul Moise mai este cunoscut oamenilor ca fiind „primitorul Legilor Dumnezeieşti”.

Marele-Intelept-Moise

Înţeleptul Moise a fost o fiinţă umană cu o personalitate puternică, ce întrunea totodată aptitudinile unui conducător, ale unui mistic, ale unui legiuitor şi ale unui erou luptător. Numele său, Moise, are o etimologie populară ebraică, cuvântul însemnând „ridicat” sau „scos din apă”. În mod profund semnificativ, imediat după naşterea sa, Moise a fost izbăvit de mâna lui Dumnezeu, ajungând la scurt timp să fie salvat şi apoi îngrijit chiar de către fiica faraonului, după ce fusese lăsat, prunc fiind, într-un coş plutitor, pe apa Nilului.

Despre tânărul Moise a fost consemnat faptul că era un bărbat de o frumuseţe rară, cu o minte ageră, având totodată un spirit înalt şi nobil. Ca tânăr şi apoi ca om matur, Moise a avut o statură înaltă, fiind foarte inteligent, puternic şi viguros, fiind capabil să facă faţă la eforturi fizice foarte mari. În cursul vieţii sale Moise a avut parte când de o viaţă plină de onoruri, când de o aspră prigoană, când de o viaţă de familie liniştită, când de mari solicitări şi încercări spirituale. Moise s-a aflat mai mereu în mijlocul unor evenimente excepţionale şi al unor situaţii extreme, în care Dumnezeu l-a supus la mari încercări spirituale, pe care în final Moise le-a trecut pe toate cu bine. În fiecare dintre situaţiile extreme ale vieţii sale, Moise a fost călăuzit de marea sa credinţă în Dumnezeu, care i-a dat puterea spirituală de a îndeplini voinţa lui Dumnezeu, în condiţii chiar foarte dificile din punct de vedere omenesc.

De pe Muntele Sinai, Moise a fost trimis de Dumnezeu să salveze şi să călăuzească poporul lui Israel. La început Moise a şovăit, dar Dumnezeu l-a încredinţat atunci că va fi cu el în cele ce vor urma. Nedumerit, Moise, a întrebat cine este Cel ce îl trimite, iar Dumnezeu i-a dezvăluit atunci taina divină a numelui Său divin: „Eu sunt Cel ce sunt”. Moise a ezitat, dar Dumnezeu i-a oferit în continuare sprijinul Său şi i-a conferit atunci puterea divină de a săvârşi anumite minuni dumnezeieşti în numele Său: a preschimbat toiagul în şarpe, a acoperit mâna lui Moise de lepră şi a vindecat-o apoi imediat în mod miraculos şi i-a arătat cum poate preface apa în sânge. Moise a ezitat în continuare, spunându-şi că este gângav şi neîndemânatic la vorbă. Atunci Dumnezeu l-a îndemnat să mergă împreună cu Aaron, fratele său, om priceput la vorbă, care trebuia să le vorbească oamenilor ca şi cum ar fi gura lui Moise, iar Moise urma să-i grăiască doar acestuia în mod direct, din partea Domnului Dumnezeu.

Întâmpinând opoziţia celor neîncrezători, Moise a reuşit în cele din urmă, tot prin intermediul sprijinului tainic al lui Dumnezeu, să îi călăuzească pe israeliţi până la Marea Roşie. Atunci Dumnezeu a manifestat miracolul despărţirii apelor mării. După ce toţi cei ce mergeau cu Moise au trecut de cealaltă parte a mării, apele au revenit în matca lor şi armata egipteană care îi urmărea cu gânduri rele a pierit atunci înnecată în ape. Trei luni mai târziu, cei conduşi de Moise au ajuns la Muntele Sinai. Apoi, timp de patruzeci de ani (număr care au o semnificaţie simbolică legată de trecere şi de transformare) oamenii călăuziţi de Moise au depăşit numeroase situaţii dificile, fiecare avându-şi semnificaţia ei divin transformatoare pentru fiecare. În tot acest răstimp, înţeleptul Moise a fost mereu preocupat de ducerea la îndeplinire a planului divin şi a voinţei lui Dumnezeu. Trecând prin numeroase încercări dificile, Moise s-a rugat în mod constant lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor oamenilor. De fiecare dată când Dumnezeu manifesta un miracol, tot de atâtea ori Moise se arăta a fi profund recunoscător lui Dumnezeu.

După ce s-a stabilit pentru o vreme la poalele Muntelui Sinai, Moise a urcat, la chemarea lui Dumnezeu, pe munte, pentru a se întâlni cu însuşi Dumnezeu Tatăl. Timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi petrecute pe Muntele Sinai, Moise a postit, după care a primit cele două table ale legii scrise pe piatră de „degetul” lui Dumnezeu. Apoi, înţeleptul Moise le-a comunicat israeliţilor Legile Divine sub forma Decalogului – Cele Zece Porunci. Între timp, la poalele muntelui, israeliţii au căzut în păcatul idolatriei, făurindu-şi un viţel de aur. La revenirea sa de pe munte, Moise a refăcut legământul ce a fost încălcat aşa de repede de către cei necredincioşi şi a construit lăcaşuri de închinare înaintea Domnului Dumnezeu. Legile Divine comunicate oamenilor prin Moise exprimă voinţa divină descoperită acestuia pe Muntele Sinai.

În timpul vieţii sale, Moise a făcut tot posibilul ca să-i trezescă pe oameni la înţelegerea adevărului că de respectarea sau de nerespectarea acestor legi esenţiale depinde viitorul lor şi chiar viaţa însăşi. Înţeleptul Moise a dovedit o exemplară stare de dăruire în îndeplinirea misiunii divine ce i-a fost oferită de Dumnezeu în acele timuri. Prin înţelepciunea sa legiuitoare, Moise i-a condus pe oamenii răzvrătiţi ai acelor timpuri către o viaţă care să fie călăuzită de înţelepciunea dumnezeiească. O altă particularitate a felului său specific de a se manifesta în lumea umană a fost uimitoarea răbdare pe care Moise a manifestat-o în cârmuirea poporului său, popor care de multe ori era îndărătnic şi nerecunoscător lui Dumnezeu.

În viaţa sa de peste 120 de ani, Moise n-a căutat propria sa înălţare şi nici slava deşartă, pământească. Moise s-a dăruit în totalitate îndeplinirii voinţei lui Dumnezeu în decursul vieţii sale greu încercate şi a a împletit în mod armonios compasiunea cu dreptatea. Măreţia spirituală a înţeleptului Moise reiese şi din modestia pe care a menifestat-o şi, poate tocmai de aceea, unii oameni l-au numit Omul lui Dumnezeu, Alesul lui Dumnezeu sau Cel iubit de Dumnezeu. Moise a fost un mare înţelept care a manifestat inspiraţia dumnezeiască ce i-a fost oferită în mai multe rânduri. În tot ceea ce a făcut şi a vorbit, Moise a fost un exemplar model de fiinţă umană divin inspirată, care a acţionat în direcţia îndeplinirii fără preget a voinţei dumnezeieşti, pentru toţi oamenii. Moise şi-a împlinit menirea prin ajutorarea şi îndrumarea plină de compasiune a oamenilor către învăţătura dumnezeiască ce i-a fost revelată de însuşi Dumnezeu. Prin tot ceea ce a făcut şi întreprins în viaţă, ghidat fiind de însuşi Dumnezeu, marele înţelept Moise a acţionat mai ales în sensul de a trezi conştiinţele oamenilor ce se lăsau repede acaparaţi de felurite faţete iluzorii ale vieţii de zi cu zi, călăuzindu-i, prin învăţătura divină, către înţelegerea adevărului că fiecare dintre noi putem triumfa asupra feluritelor încercări spirituale ale vieţii avându-L întotdeauna drept Ghid divin călăuzitor, în tot şi în toate, pe Dumnezeu Tatăl.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.