Mişcarea Charismatică Teofanică – prezentare generală

2
1986

Mişcarea Charismatică Teofanică este o comunitate spirituală inspirată de bunul Dumnezeu ce a fost fondată de către profesorul de yoga Gregorian Bivolaru în România, în cadrul Şcolii de yoga MISA®. Această mişcare se bazează în principal pe descoperirea şi experimentarea în universul lăuntric al fiinţei a prezenţei tainice copleşitoare a lui Dumnezeu, prin intermediul unor modalităţi simple, pline de înţelepciune şi bun-simţ.

În cadrul acestei mişcări sunt prezentate periodic expuneri teoretice amplu documentate despre existenţa lui Dumnezeu, ce se bazează pe revelaţii inefabile şi pe experienţele spirituale pe care Gregorian Bivolaru le-a avut şi le are. Mai mult decât atât, le sunt oferite participanţilor în mod gratuit CD-uri cu unele conferinţe, filme, documentare ilustrative şi anumite cărţi care îi ajută, prin conţinutul lor, să se deschidă, să îşi trezească sufletul şi să Îl descopere pe Dumnezeu, atât în propriul lor univers lăuntric, cât şi pretutindeni în afară.

Mişcarea Charismatică Teofanică conferă o deosebită valoare revelaţiilor dumnezeieşti despre tainele feluritelor Atribute dumnezeieşti care, în conformitate cu aceste revelaţii, sunt energii subtile sublime, nesfârşite ce există în veşnicie în Fiinţa infinită a lui Dumnezeu şi a căror frecvenţă specifică de vibraţie nu se modifică niciodată. În felul acesta, participanţii descoperă, spre exemplu, că energia enigmatică a iubirii provine de la Dumnezeu şi este atrasă în universul fiinţei umane atunci când fiinţa umană iubeşte, făcând-o în felul acesta să descopere că Dumnezeu este iubire, iar iubirea este Dumnezeu.

Toate aceste revelaţii sunt intim corelate cu o altă revelaţie pe care profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a oferit-o şi care este cunoscută de miile de aderenţi şi simpatizanţi ai acestei mişcări sub numele de Legea Rezonanţei Oculte®. Prin intermediul anumitor exemplificări spirituale copleşitoare şi în felul lor inedite ce sunt susţinute de Dumnezeu, datorită consacrării prealabile a roadelor unor astfel de exemplificări lui Dumnezeu Tatăl, apar în fiinţele participanţilor trăiri mistice, supranaturale, de excepţie datorită integrării lor la unison cu ocazia unor astfel de experienţe. Ideea-forţă este: „Un sâmbure de practică sinceră şi autentică ce face cu putinţă descoperirea în universul fiinţei umane a lui Dumnezeu valorează întotdeauna cât tone de teorie.“

*  *  *

Gregorian Bivolaru s-a născut la data de 12 martie 1952 în localitatea Tărtăşeşti, în România. Încă din copilărie, el a descoperit spontan că ştie şi chiar stăpâneşte o mulţime de tehnici yoga, pe care era totodată în măsură să le pună în aplicare într-un mod eficient şi cu rezultate adeseori rapide şi remarcabile. Practicând apoi într-un mod atent, sistematic şi perseverent yoga încă din copilărie, Gregorian Bivolaru a reuşit să dobândească, în scurt timp, o serie de aptitudini excepţionale, care, în general, sunt considerate, unele dintre ele, ca fiind paranormale. În paralel cu experienţele sale yoghine ample şi complexe, Gregorian Bivolaru a studiat cu asiduitate învăţăturile spirituale orientale, textele yoghine fundamentale şi a asimilat multe dintre experienţele spirituale ale unor mari înţelepţi contemporani cum ar fi Sri Ramakrishna, Swami Shivananda, Paramahamsa Yogananda, transpunând apoi în practică, la rândul său, cu succes, tot ceea ce a studiat cu asiduitate despre yoga şi spiritualitatea orientală autentică.

În anul 1978, Gregorian Bivolaru a început să predea yoga în perioada dictaturii comuniste ceauşiste în Bucureşti şi a creat astfel o amplă şi entuziastă deschidere pentru practica yoga în România. A continuat să predea yoga în perioada 1980-1990, în condiţiile sociale extrem de dificile ale regimului comunist dictatorial din România, care fusese instituit de către tiranul de tristă amintire Nicolae Ceauşescu. După revoluţia care a avut loc în decembrie 1989, Gregorian Bivolaru, împreună cu un nucleu alcătuit din 21 de practicanţi yoga, a înfiinţat ceea ce se numeşte Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut – MISA®.

În calitate de mentor spiritual, Gregorian Bivolaru a continuat, în perioada 1990-2004, activitatea de structurare, închegare şi dezvoltare a Şcolii de yoga MISA® din România, care a ajuns să numere peste 40.000 de practicanţi şi simpatizanţi, care au urmat şi urmează cursurile acestei Şcoli de yoga atât în România, cât şi în alte ţări ale lumii, unde au fost deschise filiale ale Şcolii de yoga MISA®. În cadrul acestei Şcoli de yoga, ceea ce este cu totul aparte şi îi conferă o anumită valoare este şi faptul că săptămânal practicanţii acestor cursuri beneficiază de lecţii tipărite şi asimilează în mod gradat, de la simplu la complex, învăţăturile fundamentale ale sistemului milenar yoga.

În prezent, Şcoala de yoga MISA® este membră a Federaţiei Internaţionale de Yoga, care reuneşte în rândurile sale peste 300 de milioane de practicanţi yoga din întreaga lume.

În paralel cu activitatea sa spirituală de profesor de yoga, Gregorian Bivolaru a pregătit şi a publicat sute de articole în reviste de specialitate despre yoga, spiritualitate, filosofie orientală, ayurveda, parapsihologie etc., şi a scris până în prezent 70 de cărţi distincte despre yoga, spiritualitate, fitoterapie şi vindecare naturală, iar în paralel a tradus zeci de volume fundamentale din domeniul spiritualităţii şi a susţinut foarte multe conferinţe publice pe teme de spiritualitate, care apoi au fost înregistrate pe CD-uri şi oferite în mod gratuit celor care sunt deschişi să le audieze. Un alt aspect semnificativ este acela că pentru toate cărţile pe care le-a scris Gregorian Bivolaru nu a solicitat, pentru niciuna dintre ele, bani şi le-a oferit în mod gratuit editurilor şi persoanelor fizice care au vrut să le publice. La ora actuală, unele dintre cărţile sale au fost traduse în mai multe limbi (engleză, germană, maghiară, daneză, spaniolă).

În anul 2007, într-un cadru restâns, profesorul yoga Gregorian Bivolaru a exemplificat declanşarea unor fenomene paranormale fizice ce au fost filmate, iar apoi au putut fi vizionate, tot în cadru restrâns, la anumite manifestări ale acestei Şcoli de yoga – MISA®.

*  *  *

În anul 2009, Gregorian Bivolaru a început structurarea Mişcării Charismatice Teofanice, o mişcare spirituală amplă la care sunt invitaţi să participe, în România, toţi şi toate acelea care simt lăuntric, într-un mod profund şi indescriptibil, în cadrul feluritelor experienţe mistice, chemarea inefabilă a lui Dumnezeu în fiinţa lor, după ce fiecare dintre ei a descoperit în prealabil că în universul său lăuntric există aspiraţia intensă de a atinge cunoaşterea lui Dumnezeu prin intermediul feluritelor experienţe lăuntrice şi de a aprofunda aceste trăiri printr-o comuniune gradată, profundă şi din ce în ce mai amplă cu Fiinţa Dumnezeiască misterioasă, omniprezentă şi omnisicentă, care „îmbrăţişează“ întreaga Creaţie şi Manifestare dumnezeiască. Calea ce a fost deschisă prin comuniunea cu Dumnezeu în cadrul acestei mişcări spirituale este numită în mod generic: „Cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, în Dumnezeu, întru Dumnezeu

Mişcarea Charismatică Teofanică se bazează într-o mare măsură pe revelaţiile şi învăţăturile esoterice ale lui Iisus Hristos, ce sunt privite pe baza experienţei mistice dintr-o perspectivă care, se poate spune, că aceasta conduce la descoperirea gradată a dimensiunii copleşitoare şi a aspectelor ezoterice ale creştinismului. Spre exemplu, fiinţele umane ce aderă la această mişcare vor descoperi, dintr-o perspectivă nouă şi integratoare, una dintre cele zece porunci, care după cum ştim sună astfel: „Să nu fii desfrânat.“ Se vor oferi anumite metode specifice pentru descoperirea, prin experienţă directă, a înfrânării, a controlului potenţialului creator-sexual, ce va fi urmată de sublimarea acestei energii imense, ce va fi direcţionată într-o folosire înţeleaptă a acestui „talant“. Sunt şi vor fi, totodată, puse la dispoziţia fiinţelor umane ce sunt integrate în cadrul acestei mişcări anumite modalităţi şi tehnici foarte simple de iluminare mistică şi va fi prezentată, dintr-un punct de vedere iniţiatic, o sui generis fiziologie a procesului de Iluminare dumnezeiască a fiinţei ce vizează să îi ajute pe aspiranţii entuziaşti să înceapă ceea ce s-ar putea numi îndumnezeirea gradată a fiinţei lor prin ajutorul ce le vine în permanenţă de la Dumnezeu Tatăl.

Această mişcare mistică, spirituală cu totul aparte ce a fost iniţiată de către Gregorian Bivolaru îşi desfăşoară actualmente activităţile în România şi are deja un calendar bogat şi susţinut de evenimente în perioada 2009-2013. Ideea-forţă ce animă deja această mişcare spirituală este: „Manifest în mod ferm şi cu putere în propriul meu univers lăuntric o aspiraţie divină, fermă, intensă, ce este dublată de o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Hrănind-o în felul acesta, fără încetare, îmi hrănesc totodată sufletul. Această aspiraţie manifestată clipă de clipă mă va ajuta să fiu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu.“

În cadrul acestei comunităţi spirituale ce numără peste 8.000 de participanţi şi care deja s-a structurat în jurul Mişcării Charismatice Teofanice se urmăreşte, totodată, fundamentarea unei profunde şi complexe sinteze între spiritualitatea autentică ce este trăită prin experienţe directe şi descoperirile de vârf ale ştiinţei moderne, iar această direcţie se înscrie pe ceea ce a spus la un moment dat genialul savant Albert Einstein: „O cunoaştere amplă şi profundă a Realităţii, a Legilor divine ale Manifestării ne apropie de Dumnezeu“.

Unul dintre ţelurile acestei mişcări mistice, spirituale este acela de a-i ajuta, în măsura posibilităţilor, pe toţi aceia care doresc şi aspiră într-un mod ferm şi cu putere la aceasta să treacă dincolo de afirmarea pur formală, dogmatică a sentimentului religios şi să păşească în domeniul cunoaşterii copleşitoare a fiinţei misterioase a lui Dumnezeu prin experienţă directă, astfel încât aspiranţii să reuşească să se orienteze treptat spre o relaţie directă, profundă, indescriptibilă şi personală cu Dumnezeu ce se va împlini, înainte de toate, prin iubire.

În acest sens, în timpul întâlnirilor ce sunt organizate în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice se realizează la unison o serie de meditaţii mistice, în cadrul cărora se urmăreşte realizarea, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a unor exemplificări spirituale, la care participă atât cei aşa-zis începători, cât şi cei care între timp se transformă şi devin din ce în ce mai avansaţi. Se urmăreşte, printre altele, prin reluarea periodică a unor astfel de exemplificări meditative, aprofundarea tematicii acestor trăiri mistice, spirituale, pentru ca în felul acesta, prin experienţa spirituală ce este dobândită, fiecare să se îmbogăţească lăuntric şi să beneficieze din ce în ce mai mult de tot ceea ce Dumnezeu Tatăl îi oferă.

Deocamdată, atât expunerile, cât şi exemplificările mistice, spirituale ce sunt realizate în cadrul acestei Mişcări cu o anumită susţinere ce este oferită de Bunul Dumnezeu – iar toate acestea sunt catalizate de fiecare dată şi de către profesorul yoga Gregorian Bivolaru – au loc de fiecare dată în cadrul Taberelor spirituale yoghine de vacanţă® ce sunt organizate de către Şcoala de yoga MISA® şi care se desfăşoară în România, în fiecare an, atât în localitatea Herculane, cât şi în localitatea Costineşti. Înscrierile pentru noii aderenţi se realizează în fiecare an, în România, în cadrul Taberei spirituale yoghine de vacanţă® de la Costineşti, în luna august a fiecărui an. Participarea la toate aceste activităţi este gratuită. Programul acestor activităţi este anunţat pe site-ul yogaesoteric.net.

2 COMENTARII

  1. buna ma numesc Pop Cristian Florin si sunt din Cluj si as vrea sa intreb cum pot deveni membru MISA si dece nu gasesc nicaeri detalii?

    • Scoala de Yoga MISA este o asociatie din care fac parte circa 20 de persoane. Ea organizeaza cursuri de Yoga dar si de Ayurveda, Shivaism Casmirian, I Ching, Eneagrama. Inscrierile la cursurile de Yoga se fac in perioada septembrie-decembrie. Informatii suplimentare sunt disponibile pe prima pagina a siteului Yogaesoteric.net.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.