O metodă simplă şi eficientă de revelare a Sinelui Suprem

32
16475

Un articol de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Motto: „Adevăratele bogății inițiatice, rapid transformatoare în direcții benefice sunt metodele adecvate, eficiente ce fac să apară prin cumul gradat salturi spirituale de care au nevoie cei care se află pe o cale spirituală autentică.” (profesor de yoga Gregorian Bivolaru)

Comparând conștiința noastră cu o oglindă, realizăm că, de fapt, oglinda nu poate face nimic pentru a atrage în ea Soarele. Ea poate doar să se menţină limpede şi pură. Ştiind aceasta, ne dăm seama că de îndată ce conștiința noastră este pregătită, Soarele Conştiinţei Dumnezeiești va începe să strălucească în ea.

„Există două eu-ri, ego-ul separat şi Atman (Sinele Suprem Nemuritor) cel invizibil. Când cineva se ridică deasupra lui „eu”, „pe mine” şi „al meu”, Atman se revelează a fi propriul Sine real.”
Upanishade
ACCESEAZA CEASUL AICI

Această tehnică oferă o perspectivă mult mai clară asupra condiţiei existenţiale în care ne aflăm şi ne permite totdeauna să înţelegem mai limpede care sunt resorturile interioare pe care le putem folosi în vederea cunoaşterii noastre spirituale şi a realizării Sinelui Suprem Nemuritor (Atman). Realizată în mod corect şi perseverent, ne conduce la o stare lucidă de conştiinţă martor ce se menţine aproape în permanenţă, ajutându-ne să guvernăm în mod suveran toate acţiunile şi gândurile noastre.

Înainte de a realiza această tehnică este necesar să înţelegem CINE vrea în mod real să se transforme în noi, care este acel centru de greutate al fiinţei noastre. Vom constata poate cu uimire că până în momentul de faţă nu am trezit încă o asemenea conştiinţă martor care să fie capabilă să analizeze mereu şi să direcţioneze spiritual toate acţiunile noastre. Fiecare dintre noi avem o mulţime de personalităţi mărunte şi efemere, adeseori contradictorii cu care, de la caz la caz, tindem să ne identificăm. Unele ipostaze ale personalităţii noastre, unele aşa-zise „eu-ri”, care sunt înzestrate fiecare cu o „fizionomie” proprie, sunt mulţumite de soarta noastră, altele nu, unele vor să studiem, altele vor să meargă în vacanţă, altele sunt entuziaste, altele recalcitrante etc. De aceea noi nici măcar nu putem vorbi despre o personalitate unică şi coerentă care să unifice sintetic şi permanent toate aceste aspecte, personalitate pe care o asociem constant cu numele nostru şi cu ideea de EU. De aceea, noi nu putem spune în mod real, de exemplu: „Eu, Ionescu Ionel, vreau să mă transform”. Noi nu ne putem folosi numele într-un asemenea angajament, deoarece avem nenumărate „eu-ri” aflate într-o continuă mişcare, modificare, dar nu avem, sau cel puţin nu am fost conştient până acum de un EU unic. „Eu-rile” noastre mereu schimbătoare depind de nenumărate legi şi influenţe exterioare; există „eu-ri” mai puternice decât altele care pot da senzaţia sau, mai bine spus, iluzia unei personalităţi unice. Fiecare dintre „eu-rile” noastre mărunte, atunci când ajunge la suprafaţa conştiinţei noastre, în urma unui joc care este de neînţeles pentru noi, joc de reacţii şi de relaţii mutuale, care de fapt sunt expresii ale determinărilor tattva-ice, îşi arogă dreptul de a-şi spune „eu”, acţionând şi vorbind în numele întregii noastre fiinţe.

Aceasta este tragedia oricărui om pentru care „eu-rile” sale efemere fac ceva anume care apoi se va răsfrânge asupra întregii sale fiinţe, generând astfel în continuare noi condiţionări karma-ice, în faţa cărora „eu-rile” dispersate, conjuncturale, nu vor găsi totdeauna o stratagemă prin care destinul nostru să fie controlat. Astfel, existenţa noastră prezentă poate fi asemuită cu o jerbă de scântei, fiecare scânteie durând câteva secunde, iar jerba însăşi nu mai mult de un minut. Însă, dincolo de toate acestea, Realitatea esenţială, Divină nu poate fi momentană, trecătoare. Ea este atemporală, dizolvând tot ceea ce este eterogen.

Prin intermediul acestei tehnici de revelare a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) vom putea pătrunde în însăşi „intimitatea” realului, înţelegând direct şi nemijlocit că în această existenţă trebuie să facem tot ceea ce trebuie făcut, fără a ne opune niciodată egotic. Însă echilibrul nostru trebuie să fie dinamic, el fiind întemeiat clipă de clipă pe acţiunea justă. Gesturile şi atitudinile rigide stereotipe sau „întâmplătoare” nu ne ajută niciodată să creştem din punct de vedere spiritual. Păstrând o detaşare suverană faţă de toate acestea, noi trebuie să ne bazăm în întregime pe claritatea gândirii noastre sintetice, care poate fi o unificare a personalităţilor multiple trecătoare, pe puritatea motivului şi pe integritatea acţiunii pe care o realizăm.
„Ca două păsări de aur aşezate pe acelaşi copac, prieteni intimi, ego-ul şi Sinele sălăşluiesc în acelaşi trup. Primul mănâncă fructele dulci şi acre ale copacului vieţii, în timp ce ultimul priveşte cu detaşare. Atât timp cât crezi că eşti ego-ul, eşti încă în lumea ataşamentelor şi a durerii. Dacă realizezi că tu eşti Sinele, Stăpânul vieţii, vei fi eliberat de toate acestea. Când realizezi că eşti Sinele, sursa supremă a luminii, transcenzi dualitatea vieţii şi intri în starea unităţii.”
Upanishade

Tehnica de execuţie

Pentru a realiza această tehnică simplă şi eficientă este necesar să dispunem de un ceas de mână mecanic (deci nu din cele digitale sau cu afişaj electronic). Pentru a-l putea privi fără a fi perturbaţi de alţi factori exteriori se recomandă, cel puţin la început, să ne scoatem (atunci când exersăm) ceasul de la mână şi să îl aşezăm în faţa noastră la înălţimea ochilor.
În continuare, într-o stare de totală destindere, calm şi detaşare, vom începe să privim cu multă atenţie şi fără nici un fel de întreruperi, limba ceasului care indică trecerea secundelor, păstrând totodată, la fel de susţinut, atenţia fermă focalizată asupra propriei noastre fiinţe. Procedând astfel vom realiza simultan conjugarea şi sinteza a două atitudini aparent total diferite, expresia a două tendinţe opuse ale mentalului nostru obişnuit – una de exteriorizare în care noi privim atent un obiect exterior, ceasul şi secundarul acestuia în cazul de faţă, şi una de interiorizare, în care noi realizăm o cufundare din ce în ce mai adâncă în profunzimile fiinţei noastre.

În paralel cu această dublă concentrare, tot aici noi vom reflecta simultan asupra ideii: „Eu sunt… (vom specifica numele nostru complet) şi sunt aici în acest moment. Eu sunt.” Vom urmări pe cât posibil să păstrăm în minte numai această idee forţă, în timp ce urmărim profund focalizaţi şi cu detaşare mişcările ritmice ale secundarului ceasului nostru, rămânând în acelaşi timp perfect conştienţi de noi înşine, de numele nostru, de existenţa noastră şi de locul în care ne aflăm atunci când exersăm). În lumina aspectelor care au fost revelate anterior este evident că rostirea lăuntrică a numelui nostru nu trebuie să ne ducă în mod automat la o simplă identificare cu „eu-l” nostru trecător, aşa cum ni se înfăţişează el în acest moment, ci mai degrabă trebuie să ne trezească conştiinţa existenţei noastre unitare, divine.

Pentru o înţelegere mai profundă şi mai clară a acestei tehnici precizăm suplimentar că nu este deloc cazul să păstrăm permanent, în mod egotic şi încrâncenaţi o idee fixă în minte, ci va trebui să „simţim”, să „percepem” intuitiv, chiar non-verbal am putea spune, această idee. Ceea ce se cere în cazul acestui exerciţiu inestimabil nu este faptul de a gândi pur şi simplu că suntem, ci A ŞTI aceasta într-un mod direct, dincolo de gânduri şi concepte, având, sau atingând treptat, cu privire la această misterioasă existenţă pură a noastră o cunoaştere directă, profundă, nemijlocită, fermă şi absolută. La această examinare ceva mai atentă asupra a ceea ce noi suntem cu adevărat vom constata că această revelaţie ne este perfect accesibilă şi că, datorită unei intuiţii spirituale pe care o asimilăm spontan imediat ce căutarea noastră devine sinceră şi profundă, această trăire poate să apară în noi aducând ceva nou, luminos, deosebit de important şi de real.

Prin intermediul acestei tehnici foarte simple şi eficiente de revelare a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman), descoperim că este perfect posibil să ne trezim spontan şi firesc, atingând adevărata stare de conştiinţă de Sine. În această stare înaltă, aşa cum vom putea intui fulgerător încă de la început, realizând în mod perseverent această tehnică spirituală, vom continua totuşi să avem gânduri; imaginile, sentimentele senzaţiile şi aspiraţiile interioare vor continua să se deruleze, constituindu-se aparent la fel ca şi până acum în ceea ce noi numim cunoaşterea obiectivă, dar SIMULTAN se va menţine în noi în permanenţă o conştiinţă martor ce va fi capabilă de a trezi şi de a amplifica în propria noastră fiinţă o forţă supramentală ce este menită să examineze, să modifice sau să stopeze, atunci când este cazul, fluxul acestor derulări interioare. Însăşi această forţă este de natură să catalizeze şi mai mult revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) în noi. Abia în această etapă vom putea spune că am obţinut o structură existenţială stabilă, precum un ax al fiinţei noastre, care va aduce cu sine o conştiinţă reală şi perfect obiectivă, o cunoaştere absolută atât asupra noastră, cât şi asupra celorlalţi, a lucrurilor şi a lumii întregi. Astfel, privindu-ne cu detaşare şi menţinând în permanenţă starea de conştiinţă martor, putem spune că ne aflăm pe calea cea mai directă de separare a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) de tot ceea ce este iluzoriu, amăgitor şi efemer.

„Cu uşurinţă admitem că e mai bine să iubeşti oamenii pentru ceea ce ei sunt în realitate, mai degrabă pentru frumuseţea lor, inteligenţă, putere, simţul umorului, sau o altă calitate a lor. Oamenii sunt cu adevărat Atman şi nimic mai mult. A-l iubi pe Atman din noi înşine înseamnă a-l iubi pe Atman din fiecare fiinţă.”

Patanjali, Yoga Sutra

„Eu sunt acel Sine Suprem, preaslăvit de scripturi ca cel de dincolo de devenire şi neschimbător. Doar cei care văd în mine Sinele Suprem văd cu adevărat. Ei au găsit sursa (izvorul) înţelepciunii şi mă venerează din toată inima lor.”

Bhagavad Gita

 

32 COMENTARII

 1. multumesc pentru acest program. E super. As vrea sa il folosesc si cand nu am internet. Nu se poate descarca acest programel cu ceasul de undeva? Multumesc!

  • Buna Petronela,
   Poti sa salvezi local intreaga pagina. De la menu -> file -> save (cam toate browserele au ceva similar) sau poti sa folosesti shortcut-ul Ctrl+S (care este valabil cam pentru toate browserele). Apoi salvezi pagina cu totul undeva pe discul tau si poti sa o incarci de acolo, offline (chiar si atunci cand nu esti conectata la Internet), oricand doresti.
   Succes!

   PURA VIDA!

 2. BUna ziua! a incercat cineva sa faca o comanda pentru un ceas de mana cu sensul celui de mai sus! Daca nu are cadranul numerotat cidoar insemnat ,teoretic ar fi simplu-doar schimbarea sensului motorului electric care roteste acele! eu am un Swatch ,nenumerotat , caruia ,daca i s-ar putea schimba sensul ar merge exact precul cel antiorar! A incercat cineva undeva la Swatch , la Casio?al meu este autoquartz, se incarca singur cat timp este miscat (purtat pe mana)! Daca se face vreo lista da-ti de stire ca ma inscriu la un ceas cu pretz rezonabil!

 3. eu cred ca Dumnezeu este simplu si mai cred in eficacitatea tehnicilor simple.Aceasta tehnica este valoroasa daca se face perseverent si condecvent si mai ales pt faptul ca o poate face oricine ,fara a necesita o pregatire speciala.

  Ileana

 4. Ar fi foarte bine daca s-ar putea seta culoarea fundalului fiindca coloarea alb solicita foarte tare ochii din cauza radiatiei emise. De exemplu daca ar fi fundalul de culoare neagra radiatia emisa ar fi mult mai mica si asta s-ar simti mai ales atunci cand timpul de realizare al tehnicii este mare. Multumesc.

  • Buna Florin,

   Te sfatuim sa folosesti butonul din dreapta jos, din player, pentru a „intinde” playerul pe tot ecranul. In felul acesta doar imaginile pe care le-am asociat cu fiecare exemplificare vor fi afisate, si acestea nu sunt albe, deci nu vor solicita ochii.
   Succese!

   PURA VIDA!

  • Imi cer scuze, nu am fost prea explicit. Cand m-am referit la fundal nu m-am referit la pagina, ci la culoarea de background a aplicatia cu ceasul (swf-ul). M-am gandit ca s-ar putea introduce in setarile ceasului posibilitatea de ai schimba culoarea de background a aplicatiei. Multumesc.

 5. Era mai bun softul celalalt de ceas, ca era secundarul sacadat, acum se invarte de numa. Daca putem sa descarcam de undeva celalalt soft , va rugam da-ti ne un link ceva. Multumesc!

  • In acest caz, „mecanic” se referă la afişajul ceasului, care este necesar să aibă un secundar, nu afişaj digital. Iar mişcarea secundarului şi-o setează fiecare cum îi este mai uşor.

  • @ Venus: hmm, eu n-as fi chiar asa de sigur ca la asta se refera… pe de o parte de exemplu acea miscare sacadata poate induce unde cerebrale delta

  • @ Venus: atunci de ce nu s-a scris pur si simplu „ceas cu secundar” ? din relatarile existente constiinta Sinelui e ceva continuu, atemporal, nu sacadat. e greu de acceptat ca poate unii au practicat gresit de ani de zile…

  • Draga R, nu cred ca e cazul sa complicam atat de tare niste lucruri simple. Cand s-a predat prima oara la curs aceasta tehnica, acum mai bine de 20 de ani, ceasurile mecanice (sau electronice cu limbi) pe care le aveau majoritatea oamenilor mergeau cu secundar sacadat. Exista si ceasuri al caror secundar are miscarea continua. De aceea am pus ambele variante pe site, pentru ca fiecare sa-si aleaga cea pe care o prefera.
   Citat din textul de pe yogaesoteric, la care tu insuti ai dat link: „Vom urmări pe cât posibil să păstrăm în minte numai această idee forţă, în timp ce urmărim profund focalizaţi şi cu detaşare mişcările ritmice ale secundarului ceasului nostru, rămânând în acelaşi timp perfect conştienţi de noi înşine, de numele nostru, de existenţa noastră şi de locul în care ne aflăm atunci când exersăm”. Dupa cum poti citi, textul se refera la o miscare RITMICA a secundarului. Marea majoritate a ceasurilor mecanice au acest tip de miscare, iar cele electronice cu limbi o imita. Asadar, repetm: poti alege varianta pe care o preferi. Iti dorim succes in practica acestei tehnici!

 6. Nu se poate descarca acest programel cu ceasul de undeva? Chiar in unele situatii am observat ca secundarul se opreste si apoi sare cateva sec. Multumim!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.