Pravidla soutěže subtilního vnímání

0
718

Ve středu 21. června od 22:30 do 23:15 rumunského času provede učitel jógy Gregorian Bivolaru  na dálku telepatickou duchovní ukázku spojení se třemi Božími atributy. Každá duchovní ukázka bude trvat 10 minut a po ní bude následovat pětiminutová pauza pro co nejúplnější a nejjasnějí vnitřní uvědomování vnímaných stavů.

Tyto duchovní ukázky budou vybrány ze seznamu 49 Božích atributů, který je k dispozici níže. Ti, kdo se podobných duchovních ukázek ještě nezúčastnili, zde naleznou podrobnější informace o tom, jak postupovat a  jaký je doporučený postoj pro plodnou účast. Rovněž ti, kteří se chtějí o Božích atributech dozvědět více, mohou navštívit specializované webové stránky zde.

Doporučujeme, abyste si na konci každé duchovní ukázky na list papíru zapsali stav, který vnímáte, abyste pak po absolvování tří ukázek mohli vyplnit online formulář pro odpověď, který najdete zde. Odkaz na tento formulář se zobrazí také na stránce LIVE po skončení duchovních ukázek.

Na odeslání odpovědí prostřednictvím tohoto formuláře máte jednu hodinu (23:15 – 00:15 rumunského času) od skončení duchovních ukázek. Upozorňujeme, že je třeba vyplnit jméno, příjmení, ročník kurzu (pro školy jógy MISA a Školy ezoterické tantrajógy v Rumunsku, škol federace ATMAN), město, telefonní číslo (pro neúčastníky kurzů), abyste mohli být kontaktováni v případě, že jste výhercem. Vaše osobní údaje nebudou organizátory nijak využity, jsou nezbytně nutné k identifikaci osoby, která správně vytušila všechny 3 ukázkové stavy. Pokud si nepřejete tyto údaje poskytnout, nemá smysl, abyste odpovědi odesílali, ale i v takovém případě Vás zveme, abyste se těchto duchovních ukázek zúčastnili a užili si tak skvělý zážitek.

Upozorňujeme, že jakýkoli pokus o dvojí odpověď, ať už formou dvojího odeslání formuláře, nebo vyplnění jak online formuláře, tak formuláře v sále, bude automaticky znamenat diskvalifikaci dané osoby.

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému počtu osob z různých zemí, kteří se účatní této soutěže subtilního vnímání, a to ať už online, nebo v jógových centrech, mohou být výsledky vyhlášeny až 22. června, po shromáždění všech odpovědí.

Děkujeme za pochopení, přejeme vám všem hodně štěstí a užijte si výjimečné duchovní stavy!

1. Boží atribut Boží absence jakékoliv formy
2. Boží atribut Boží dostupnosti
3. Boží atribut naprostého a Absolutního Božího tvrzení
4. Boží atribut Božího společenství
5. Boží atribut Boží souvstažnosti
6. Boží atribut Božího archetypu
7. Boží atribut Boží askeze
8. Boží atribut Boží asertivity
9. Boží atribut Božího přiřazení
10. Boží atribut Boží kvality
11. Boží atribut Božího hledání
12. Boží atribut Boží koherence
13. Boží atribut Boží soudržnosti
14. Boží atribut Boží konceptuálnosti
15. Boží atribut Boží souběžnosti
16. Boží atribut Boží úcty
17. Boží atribut Boží konstruktivity
18. Boží atribut Božího závazku
19. Boží atribut Boží úplnosti
20. Boží atribut Božího determinismu
21. Boží atribut Boží eminence
22. Boží atribut Božího zhodnocení
23. Boží atribut Boží přirozenosti
24. Boží atribut Božího formování
25. Boží atribut Boží funkce
26. Boží atribut Boží geometrie
27. Boží atribut Boží hierarchizace
28. Boží atribut Boží nehmotnosti
29. Boží atribut Boží vynalézavosti
30. Boží atribut Božího křížení
31. Boží atribut Božího pobídnutí
32. Boží atribut Boží logiky
33. Boží atribut Boží mystiky
34. Atributul poznání dosaženého pouze rozumem
35. Boží atribut Boží nehynoucnosti
36. Boží atribut Božího opakování
37. Boží atribut Boží proliferace
38. Boží atribut Božího vyzařování
39. Boží atribut Boží trpělivosti
40. Boží atribut Božího smíření
41. Boží atribut Božího opěrného bodu
42. Boží atribut Boží záchrany nebo jinými slovy Boží spásy
43. Boží atribut Boží symbiózy
44. Boží atribut Božího systému
45. Boží atribut Božího uzdravení se
46. Boží atribut Božího odpočinku nebo jinak řečeno Božího zastavení
47. Boží atribut Boží transparence
48. Boží atribut stenického Božího humoru
49. Boží atribut Božího povolání