O acţiune spirituală excepţională în ştafetă care va implica comuniunea cu Atributele Dumnezeiești

0
4308

Duminică 9 iunie 2024 cu ocazia alegerilor euro-parlamentare se va organiza o acţiune spirituală excepţională în ştafetă care va implica comuniunea cu Atributele Dumnezeiești ale Succesului, Triumfului, Binelui, Entuziasmului, Curajului, Optimismului, Invincibilităţii şi Bunăvoinței Dumnezeieşti.

Consacrarea acestei ștafete la care vă invităm să participaţi cu mult entuziasm în număr cât mai mare se va face către Dumnezeu Tatăl pentru: Succesul spiritual și triumful deplin al binelui dumnezeiesc pe planeta Pământ.

Programul va începe la ora 8:55 și va fi structurat în sesiuni de 4 ore și 45 de minute .

Cei care veti realiza acest program fie la sala, fie online, recomandăm continuitatea participării la o sesiune de 4h45m.

Reamintim tuturor participanților că atunci când se aplică Legea Dăruirii Oculte, fiecare participant beneficiază de 30% din efectele oculte benefice care apar.

Prin urmare, avem ocazia să punem cu toţii umărul la transformarea în bine a acestei planete într-un moment crucial, energiile subtile sublime ale celor opt atribute dumnezeieşti angrenate rămânând totodată în aura noastră într-o proporţie de 30%.

Vă invităm la o angrenare exemplară la unison!

English translation

An exceptional relay spiritual action that will involve communion with the Godly Attributes

Dear Colleagues,

Sunday 9 June 2024, on the occasion of the European Parliamentary elections, an exceptional spiritual action will be organised in the relay involving communion with the Godly Attributes of Godly Success, Triumph, Good, Enthusiasm, Courage, Optimism, Invincibility, and Godly Benevolence.

The consecration of this Relay in which we invite you to participate with much enthusiasm in the great numbers will be made to God the Father for: the spiritual success and the full triumph of godly good on planet Earth.

The program will be structured in 4 h 45 min sessions and will start at 8:55 a.m. EET (EEST 7:55am)

Those of you who will be doing this program either at the yoga hall or online, we recommend participating to at least one 4h 45 min session.

We remind all participants that when the Law of Occult Offering is applied, each participant benefits from 30% of the beneficial occult effects that occur.

Therefore, we all have the opportunity to do our part in transforming this planet for the better at a crucial time, with the beneficial sublime subtle energies of the eight godly attributes engaged also remaining in our aura in a 30% ratio.

We invite you to an exemplary engagement in unison!
(English program will be displayed asap)


A1B1C1
08:40 - 08:51MetodăMetodă de protecție pentru accesarea Internetului
08:55 - 09:00Consacrare
09:00 - 09:30Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Succesului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
09:30 - 09:35Conștientizare
09:35 - 10:05Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Triumfului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
10:05 - 10:10Conștientizare
10:10 - 10:40Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
10:40 - 10:45Conștientizare
10:45 - 11:15Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
11:15 - 11:20Conștientizare
11:20 - 11:50Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Curajului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
11:50 - 11:55Conștientizare
11:55 - 12:25Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Optimismului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
12:25 - 12:30Conștientizare
12:30 - 13:00Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Invincibilității Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
13:00 - 13:05Conștientizare
13:05 - 13:35Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Bunăvoinței Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
13:35 - 13:40 Conștientizare
13:40 - 13:45Consacrare
13:45 - 14:15Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Succesului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
14:15 - 14:20Conștientizare
14:20 - 14:50Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Triumfului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
14:50 - 14:55Conștientizare
14:55 - 15:25Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
15:25 - 15:30Conștientizare
15:30 - 16:00Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
16:00 - 16:05Conștientizare
16:05 - 16:35Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Curajului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
16:35 - 16:40Conștientizare
16:40 - 17:10Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Optimismului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
17:10 - 17:15Conștientizare
17:15 - 17:45Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Invincibilității Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
17:45 - 17:50Conștientizare
17:50 - 18:20Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Bunăvoinței Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
18:20 - 18:25Conștientizare
18:25 - 18:30Consacrare
18:30 - 19:00Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Succesului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
19:00 - 19:05Conștientizare
19:05 - 19:35Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Triumfului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
19:35 - 19:40Conștientizare
19:40 - 20:10Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
20:10 - 20:15Conștientizare
20:15 - 20:45Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
20:45 - 20:50Conștientizare
20:50 - 21:20Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Curajului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
21:20 - 21:25Conștientizare
21:25 - 21:55Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Optimismului Dumnezeiesc pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
21:55 - 22:00Conștientizare
22:00 - 22:30Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Invincibilității Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
22:30 - 22:35Conștientizare
22:35 - 23:05Comuniune spiritualăComuniune spirituală intensă, plenară, profundă, continuă cu energia subtilă sublimă nesfârșită veșnică, gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Bunăvoinței Dumnezeiești pe care o atragem apoi din abundență în universul nostru lăuntric.
23:05 - 23:10Conștientizare