Starea de comuniune paranormală, telepatică, spirituală, profundă cu Arhanghelul Gabriel

2
701

Arhanghelul Gabriel este mesagerul Cuvântului cel tainic al lui Dumnezeu. Numele lui înseamnă „Dumnezeu este puterea mea“. Arhanghelul Gabriel este considerat ca fiind cel mai important mesager divin. El este neobosit în a transmite Cuvântul cel tainic al lui Dumnezeu tuturor acelora care îl ascultă şi care respectă esenţa divină ce există în mod tainic chiar în ei înşişi, Sinele Divin Nemuritor (Atman). Tocmai de aceea, Arhanghelul Gabriel mai este cunoscut şi ca fiind Ambasadorul divin al umanităţii, Îngerul revelaţiilor, Cel ce dăruieşte veştile cele bune, Cel care le aduce oamenilor mesajul divin al dreptei judecăţi a lui Dumnezeu Tatăl, precum şi Cel care face posibilă simţirea inefabilă a manifestării copleşitoare a compasiunii dumnezeieşti.

Arhanghelul Gabriel este un apărător divin al Adevărului. El este un Înger al Bucuriei divine şi o manifestare a Spiritului Adevărului Ultim Dumnezeiesc. Arhanghelul Gabriel le iluminează fiinţelor pline de aspiraţie spirituală calea cea tainică spre Adevărul Ultim Divin. Arhanghelul Gabriel ne ajută să descoperim Adevărul cel tainic care este prezent în inimile noastre, precum şi calea cea mai potrivită prin care putem ajunge la el. Arhanghelul Gabriel ne ajută totodată să ne dăm seama ce este adevărat şi divin integrat în orice situaţie în care este necesar să apelăm la intuiţia noastră spirituală şi atunci când există un eventual conflict aparent între ceea ce noi ştim deocamdată că ar fi corect şi ceea ce este cu adevărat bine din punctul divin de vedere al lui Dumnezeu.

Arhanghelul Gabriel ne ajută să înţelegem în mod profund adevărul şi apoi să îl putem rosti în mod deschis şi sincer, la unison cu Voinţa lui Dumnezeu. El ne învaţă cum să ne lăsăm ghidaţi de intuiţia noastră superioară, precum şi de vocea noastră interioară tainică, ce sunt inspirate de Sinele Divin Nemuritor (Atman), care există în mod tainic în fiinţa noastră, şi astfel să ajungem ne respectăm într-un mod divin pe noi înşine.

În mod tradiţional, Arhanghelul Gabriel este reprezentat ţinând în mână un crin, simbol al stării divine de puritate şi al Adevărului. Alteori el este reprezentat ţinând în mână o călimară şi o pană, simboluri ale rolului său de mesager divin. În alte situaţii, Arhanghelul Gabriel este reprezentat ţinând în mână o cupă aurie, care ne aminteşte de Sfântul Graal.

Arhanghelul Gabriel este protectorul copiilor şi el protejează şi însufleţeşte starea tainică de copil divin, ce se află prezentă în mod tainic în sufletul fiecăruia dintre noi. Arhanghelul Gabriel ne ajută de fiecare dată când în calea noastră apar obstacole, care ne fac să ne îndepărtăm de această stare arhetipală de puritate sufletească. El este cel care ne ajută să trezim şi apoi să menţinem în noi starea tainică de copil divin, cu ajutorul gândurilor pure, ce sunt pline de iubire şi de tandreţe. Mâna protectoare a Arhanghelului Gabriel este mereu prezentă deasupra noastră, pentru a ocroti ceea ce este pur şi dumnezeiesc în fiinţa noastră.

Arhanghelul Gabriel este cel care ne impulsionează să trezim şi să amplificăm în fiinţa noastră starea de înţelepciune şi astfel să cunoaştem adevăratele valori spirituale autentice. Arhanghelul Gabriel ne ajută de asemenea să ne descoperim propriile calităţi divine şi după aceea, el ne îndrumă să le manifestăm cu înţelepciune. Prin modul lui divin de a acţiona, el respectă individualitatea fiecărei fiinţe umane, precum şi înzestrările divine pe care fiecare fiinţă le are, fie că acestea sunt deja trezite, fie că ele se află încă într-o stare latentă. Arhanghelul Gabriel este cel care ne susţine să descoperim care sunt valorile spirituale autentice din fiinţa noastră şi ne îndrumă pentru a ajunge să le recunoaştem pe acelea care au fost deja trezite în noi. El ne ajută apoi să învăţăm să preţuim toate aceste calităţi divine care există în mod nebănuite în fiinţa noastră, ca expresii ale realităţii tainice a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman).

Arhanghelul Gabriel este cel care ne instruieşte pe noi toţi în ceea ce priveşte înzestrările şi menirea noastră spirituală în această lume. El ne ajută să avem curajul lăuntric de a ne trăi viaţa bazându-ne pe adevărata cunoaştere spirituală ce este prezentă în noi înşine, folosind în mod înţelept toate abilităţile şi înzestrările ce ne-au fost oferite de către Dumnezeu. Arhanghelul Gabriel este totodată cel care le dezvăluie sufletelor ce urmează să se nască misterul reîncarnării.

Arhanghelul Gabriel este acela care ne ajută să devenim mult mai încrezători în valorile spirituale autentice. El ne impulsionează să trezim în noi puterea spirituală pe care o conferă starea de înţelepciune şi să devenim conştienţi de faptul că fiecare dintre noi avem propria noastră contribuţie tainică în procesul amplu de trezire a umanităţii faţă de spiritualitate, chiar şi prin aparent simplul fapt de a ne manifesta într-un mod cât mai profund spiritual în tot ceea ce realizăm în viaţa noastră de zi cu zi.

Revelaţiile Arhanghelului Gabriel cu privire la cele 99 de ipostaze tainice dumnezeieşti reprezintă un nepreţuit dar spiritual, ce a fost oferit cu o dumnezeiască dărnicie, divin integrată, tuturor fiinţelor umane. Aceste revelaţii excepţionale oferă fiinţelor umane prilejul unei descoperiri inefabile a realităţii misterioase a Fiinţei infinite a lui Dumnezeu Tatăl. Cele 99 de ipostaze dumnezeieşti tainice au fost dezvăluite la origini de către Arhanghelul Gabriel doar ca denumiri. Altfel spus, aceste ipostaze tainice dumnezeieşti au fost numai enunţate de către Arhanghelul Gabriel care, cu acea ocazie, a spus:

„Doar lui Dumnezeu Tatăl Îi aparţin în veşnicie cele mai frumoase ipostaze care există. Descoperiţi-le tocmai de aceea, mai întâi, intuitiv pe fiecare dintre cele 99 de ipostaze dumnezeieşti pe care vi le va dezvălui. Folosiţi‑le apoi, pe fiecare dintre ele, rând pe rând, pentru a-L chema, pentru a-L invoca în fiinţa voastră pe Dumnezeu şi luaţi aminte că aceasta vă va ajuta să-L cunoaşteţi, fiecare dintre voi, într-o anumită măsură, după puterile voastre interioare, după afinităţile voastre, într-un mod cât mai rodnic şi intim.

Fiţi indiferenţi faţă de toţi aceia care îndrăznesc să-L blasfemieze pe Dumnezeu sau care Îl batjocoresc în modul lor prostesc. Luaţi aminte că până la urmă ei toţi vor fi pedepsiţi după cum merită, pentru faptele lor rele. Luaţi aminte că nu există altcineva care să fie mai presus de Dumnezeu Tatăl. Chemaţi-L adeseori zi de zi pe Dumnezeu în fiinţa voastră, căci astfel veţi descoperi că, în veşnicie, Dumnezeu manifestă în simultaneitate cele mai frumoase ipostaze divine, ce sunt clipă de clipă la dispoziţia voastră.

Aprofundând fiecare dintre voi, în strânsă legătură cu afinităţile sufleteşti şi spirituale pe care le aveţi, măcar 4 sau 5 dintre aceste 99 de ipostaze taince dumnezeieşti, care vă sunt dezvăluite, în scurt timp eforturile spirituale pe care le veţi face vor da roade bune, care vor fi plăcute lui Dumnezeu, şi astfel vă vor ajuta să-L simţiţi din ce în ce mai aproape pe Tatăl Ceresc, iar în felul acesta fiecare dintre voi Îl veţi cunoaşte pe Dumnezeu, după puterile voastre.

Aprofundarea pas cu pas, ce este realizată în mod atent şi care este plină de iubire a ipostazelor tainice ale lui Dumnezeu în propria voastră fiinţă, face totodată să crească inefabila simţire a prezenţei lui Dumnezeu şi aceasta vă apropie din ce în ce mai mult de realitatea Sa misterioasă şi eternă.

Luaţi aminte că, fie şi atunci când fiinţele umane nu simt, nu cred, sau nu bănuiesc aceasta, Dumnezeu Tatăl îmbrăţişează clipă de clipă toate făpturile şi toate inimile, iar cunoaşterea prin simţire lăuntrică a unora dintre aceste ipostaze reale şi veşnice ale lui Dumnezeu Tatăl ne ajută să înţelegem, prin trăire lăuntrică inefabilă, care este sensul supunerii noastre totale faţă de Dumnezeu Tatăl, care este omniprezent, omnipotent şi omniscient. În felul acesta vom reuşi, cât mai mulţi dintre noi, să ne convingem de măreţia, atotputernicia şi unicitatea Sa Divină.“

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.