MISA Senzațional TV – LIVE

Vizualizari : 1,793,911

MISA Senzațional TV – LIVE
MISA Senzațional TV – LIVE Radio

MISA Senzațional TV – LIVE – Tradus/Translated

Se încarcă programul...

DISTRIBUIȚI

367 COMENTARII

 1. Marionetele

  Pentru mințile mai curioase și care nu se mulțumesc doar cu aparențele, așa numita Realitate obiectivă, exterioară nouă, are mai multe nivele. De pildă, cea mai mare parte a oamenilor din zilele noastre, mai cu seamă cei de peste 40 de ani, fără prea multă carte (cum se spune în bobor), se mulțumesc să subziste făcînd naveta între servici, casă, piață și vizita ciclică la rude. Sursele lor de informare sînt televiziunile, radioul și, mai rar, ziarele. Ei nu știu că informațiile primite prin acele surse de informare sînt în cea mai mare parte trunchiate, haotice, false, pentru a fi manipulați de o Clică malefică aflată la Putere.
  Cel de-al doilea nivel al așa numitei Realități obiective din lumea Fizică este cunoscut în proporții diferite de mințile curioase, care nu se mai mulțumesc doar cu aparențele. În această categorie intră majoritatea tinerilor care au o instruire ceva mai temeinică, adică au terminat liceul și/sau facultatea, și care dețin un calculator conectat la internet, de pe care citesc articolele presei alternative sau cele numite ”conspiraționiste”.
  Dacă prima categorie de oameni, pe care i-am putea numi Tamasici, adică inerți, pentru că se lasă conduși din exterior, asemenea frunzelor bătute de vînt, sînt cei mai numeroși, atunci cea de a doua categorie de oameni, pe care i-am putea numi Rajasici, respectiv curioși, alerți, sînt mai puțini la număr… Pentru o prezentare mai clară, aproximez numărul Tamasicilor din lumea noastră pămînteană cam la 80%, numărul Rajasicilor cam la 18%, iar cei foarte puțini la număr, probabil 2% sau chiar mai puțini, sînt ființele umane așa numite Satvice, anume cele care au purces deja pe o Cale spirituală autentică, sub îndrumarea unui Ghid spiritual pe deplin realizat, în sensul că acel ghid este permanent deja una cu Dumnezeu.
  Pentru Tamasici, politicienii aflați la vedere în funcțiile de vîrf ale Statului, de la Președinte, la parlamentari, pînă la primari, prefecți sau directori de instituții, ( că fabrici aproape nu mai există !)… deci pentru așa numiții Tamasici, acești politicieni aflați la vedere sînt vinovați de tot Răul existent în lume și pe ei își descarcă norodul năduful ori de cîte ori au prilejul, adică mai mereu.
  Mai cu seamă bătrînii, care, repet, nu accesează de o manieră temeinică internetul, respectiv cei trecuți de 50 de ani, dar mai ales cei de peste 60-70-80 de ani, trăncănesc vrute și nevrute la un pahar triplu de cafea, ceai sau alcool, găsind țapi ispășitori care de care mai bazaconistici, cu aerul că au descoperit Roata cu o zi în urmă ! Pentru aceștia, vina Răului în Lume o poartă cel mai adesea Președintele aflat la Putere, apoi parlamentarii, bancherii, urmează primarii, popii, doctorii, armata, miliția și țiganii !
  Abia cei din a doua categorie, Rajasicii, înțeleg parțial că politicienii aflați la Putere sînt doar niște MARIONETE ale unor Forțe mai mult sau mai puțin cunoscute, cum ar fi Agențiile secrete, ca o primă treaptă, apoi multiplele loji masonice, ca treaptă intermediară…Se știe de către cei care știu că nivelele de complexitate ale unui fapt, aspect, fenomen (ori ale unei ființe umane, ca să nu mai pomenim de cele aflate în planurile angelice), comportă grade de profunzime indefinite ca număr… Pentru că, spre exemplu, un scriitor cum este cel care însăilează prezentul text, oricît de bine informat ar fi el, nu se poate compara cu șeful unei agenții de spionaj în materie de informații corecte CONCRETE, ci nu speculații mai mult sau mai puțin adevărate.
  Mai exact spus, șeful unei agenții de spionaj are avantajul concretitudinii, dar în detrimentul viziunii de ansamblu de ordin metafizic, pe care îl deține, să zicem, un scriitor bine informat, însă care, în plus, are și unele inițieri teoretice în Legile Divine oculte ( și aici ocult are sensul de ascuns lumii profane a primelor două categorii de oameni mai sus enunțați ).
  Sigur, situația se complică, pentru că în cazul șefului unei Agenții guvernamentale de spionaj, depinde de mulți factori, de la distanța față de Centrul operațional de Comandă, care în țările mici se află în altă parte decît în capitala acelei țări, la poziția în Ierarhia sectei satanice a masoneriei a respectivului șef ori doar simplu salariat.
  Ei, bine, abia cea de a treia categorie, numită aici Satvicii, care se află pe o Cale spirituală autentică și mai ales dacă și numai dacă au trăiri spirituale autentice, pe lîngă informațiile teoretice primite anterior… abia aceștia din urmă, în măsura în care dețin și o viziune corectă și profundă, de ordin metafizic asupra Creației Divine, înțeleg ( fiecare în grade diferite de profunzime ) nu doar că politicienii sînt Marionetele treptei intermediare ale sectei satanice masonice, care masoni sînt aghiotanții așa numitei Nobilimi Negre, care la rîndul lor ar putea fi denumiți aici Locotenenții Reptilienilor, care la rîndul lor sînt Generalii Forțelor Satanice din planurile subtile ale Universului Astral inferior, conduse de prințul Întunericului, Lucifer !
  Conform Principiului Corespondenței Oculte sau, mai simplu, Principiul Oglindirii, Lumea exterioară reflectă Lumea interioară. ”Ceea ce este Sus, este precum ceea ce este Jos.” În conformitate cu acest Principiu al Oglindirii, Marionetele exterioare enumerate mai sus, de la politicienii aflați la vedere, la agențiile secrete, la secta satanică a masoneriei, prin Nobilimea Neagră, iezuiți, Reptilieni, Extratereștri malefici, pînă la Prințul Întunericului Lucifer… deci toți aceștia reprezintă de fapt grade diferite de alienare a ființelor umane de pretutindeni !
  Alienare înseamnă înstrăinare și se referă desigur la înstrăinarea față de Esența noastră Divină, Sinele Divin (Atman) sau Scînteia din Dumnezeu pe care fiecare om o deține în cele mai ascunse tainițe ale Universului lăuntric !
  Deci în Conformitate cu Principiul Oglindirii, partea cea mai numeroasă a omenirii actuale din Epoca Întunericului, constituită din ființe tamasice și rajasice, sînt MARIONETELE propriilor vicii, cum ar fi : alcoolismul, tabagismul, drogurile, consumul de carne, masturbarea, vulgaritatea, desfrînarea, precum și a sentimentelor inferioare, numite otrăvuri, cum ar fi : orgoliul exacerbat, gelozia, atașamentul, posesivitatea, ura, invidia, lăcomia, ingratitudinea, neiertarea, mînia, răutatea și multe altele… Se știe doar că majoritatea covîrșitoare a omenirii actuale NU gîndește, ci se lasă gîndită, dar și mai grav, NU trăiește, ci se lasă trăită de sentimenetele inferioare și instinctele brutale moștenite, se spune, de la Rasa Reptiliană, care conduce această planetă de multe mii de ani, din baze subterane aflate la mare adîncime !
  Odată ajunși aici cu expunerea, s-ar părea că Cercul s-a închis pentru cei care au înțeles cu adevărat că întotdeauna Exteriorul reflectă Interiorul, și mă refer atît la reflexia pe orizontală, reprezentată de Lumea Fizică în raport cu viiciile noastre, precum și la reflexia pe verticală, reprezentată de Paradisurile astrale superioare, în raport cu aspirațiile noastre, ale celor puțini întru desăvîrșire spirituală, care pun efectiv în practică învățătura primită, nu doar o trîmbițează din vîrful limbii față de cunoștințe, prieteni, amici, scriind articole pe internet, în cărți sau exhibîndu-și conștințele la cine știe ce întruniri publice !
  Numai că unele idei s-ar putea să fie repede uitate, dacă nu sînt ”îmbrăcate” în ”costume” adecvate, mult mai expresive sau, altfel spus, dacă nu se folosește Principiul Corespondenței oculte de o manieră mult mai expresivă și întrucîtva jucăușă – pentru a nu spune hilară, care termen are uneori conotații peiorative ( ceea ce nu se intenționează aici ).
  De pildă, Marionetele exterioare nouă pot fi reprezentate astfel : Politicienii corupți sînt asimilați simbolic cu Lăcomia noastră, a celor mai mulți dintre noi… Sentimentele inferioare ca orgoliul exacerbat, cu aripile sale numite aroganță, fudulie, mîndrie, alături de închistare, gelozie, răutate, mînie, perversitate, viclenie, parșivenie, pot fi asimilate cu secta satanică a masoneriei, iar barbaria și bestialitatea cu rasa Reptiliană…Pentru că n-am vrut să dau chiar mură în gură, am omis să fac corelația exactă între Agențiile secrete, iezuiți, Nobilimea Neagră și sentimentele inferioare corespondente din ființele tamasice și rajasice, care corelații le poate face oricine, aproape, dacă dorește.
  Ceea ce musai trebuie să ne intre cît mai bine nu doar în mințile noastre ( mai mult sau mai puțin lucide, mai mult sau mai puțin îmbîcsite de prejudecăți ori de multe alte impurități cauzate chiar de viciile noastre mai sus enumerate, și care aburesc ”ochelarii” prin intermediul cărora vedem, percepem, înțelegem atît lumea exterioară, cît și pe cea interioară), ci și în Inimile noastre prin trăirea directă a acestor idei, este că ÎNTREAGA CREAȚIE DIVINĂ ESTE PERFECTĂ ÎN TOATE ASPECTELE EI, DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL SUBTIL, PÎNĂ LA CEL MAI GROSIER NIVEL VIZIBIL !
  Cui i se pare că există prea multă suferință în lume, prea multă durere, prea multă lăcomie, prea multă nedreptate, răutate, lipsă de iubire și iertare, prea multă ură sau indiferență, și multe alte neajunsuri, trebuie să știe clar că doar I SE PARE !… Fiindcă dacă acel sau acei orbi spirituali ar face efortul de a se informa corect, ar afla și apoi ar înțelege că încălcarea repetată a Legilor Divine are consecințele mai sus menționate, ce fac posibile trăirea sentimentelor inferioare, pe de o parte, și a unei karma foarte restrictive, pe de altă parte.
  Celor care li se pare că Dumnezeu tace, fiind surd și orb la suferința, durerea și opresiunea îndurată de oameni, trebuie să știe că doar surzenia și orbirea proprie îi împiedică să afle Adevărul !… Unul din aceste adevăruri a fost expus aici prin explicarea Principiului Ocult al Corespondenței dintre ceea ce se află în exterior, raportat la interiorul ființei umane…
  Așadar Dumnezeu ne vorbește mai mereu nouă, prin nenumărate reflexii exterioare, spre a lua aminte, spre a ne îndrepta, așa cum se petrece mai ales în cazul relațiilor de cuplu polar opus, în care iubitul sau iubita, soțul sau soția, ne oglindește într-o anumită măsură chiar defectele noastre, ci nu pe ale vecinilor sau dușmanilor noștri, cum eronat își închipuie ființele tamasice, larvare !…
  Dar uneori, față de cei răi, orgolioși, aroganți, fuduli, mîndri, semeți, proști, perverși, vicleni…față de toți aceștia și față de alții bolnavi sufletește, Dumnezeu TACE !… Mai exact, chiar și față de ei Dumnezeu le-a vorbit cîndva, poate de mai multe ori, numai că văzînd orbirea, încăpățînarea, orgoliul sau prostia lor abisală, mai apoi Dumnezeu TACE… că doar de cîte ori trebuie să bată clopotele pentru niște babe surde ?!
  Dumnezeu tace pentru cei surzi, orbi și mai ales pentru cei răi și perverși, dar culmea ironiei este că unii dintre acești surzi și orbi, fie ei filozofi, scriitori sau regizori, scriu cărți sau fac filme în care încriminează ceea ce lor li SE PARE a fi tăcerea sau orbirea Divină, fără să observe, și evident fără să înțeleagă, că proiectează în exterior propria surzenie, orbire și vină !!
  Ca tabloul să fie complet, trebuie evidențiat că această prezentare a fost mai degrabă mentală, pentru că mai presus de cei care conceptualizează la modul intelectual sau filozofic Realitatea, sînt cei care o percep prin clarviziune directă la nivel de Suflet Iluminat, unde așa zisa noastră Realitate arată cu totul altfel decît o vede și o percepe mintea umană limitată actuală, iar mai presus de Sufletele iluminate se află Spiritele pe deplin îndumnezeite, a căror viziune este cu totul de nepătruns și de necuprins în limbaj articulat, oricărei civilizații super-hiper-avansate ar aparține acel limbaj !
  Dar pînă să ajungem la acel nivel ultim, iată că este necesar să trecem, pentru început cît mai mulți dintre noi, prin nivelul înțelegerii mentale cît mai concrete și corecte, pentru ca apoi, în măsura în care reușim să ne purificăm îndeajuns de bine structurile subtile ale ființei noastre, să avem acces la profunzimi din ce în ce mai vaste și fascinante, respectiv la Universul Cauzal, ba chiar și mai Sus, în așa numita Transcendență Divină !
  Avem un destin glorios și doar de noi depinde împlinirea lui !

 2. Superba muzica lui INDRA – The Pyramid Concert! Atinge ceva foarte profund in mine, in aceasta minunata noapte de Shiva Ratri. Atinge si trezeste esenta a ceea ce sunt. Multumesc, DANI !

 3. Energia complet gratuită (free energy), de la un minunat vis la realitate – conferință a profesorului yoga Gregorian Bivolaru, prima parte Va fi retransmisa sau va fi postata pe site? Va multumesc!

 4. conferinta de azi sambata 21 Ianuarie "Revelaţii semnificative referitoare la realitatea complexă şi enigmatică a creaţiei Dumnezeieşti – partea 1" a fost incompleta. Partea 1 a conferintei originale are 2h si ceva.

 5. In data de 03 01 2017, ora 21:45 era programata o conferinta in PREMIERA. Ea a fost intrerupta dupa 15-20 secunde de la inceperea ei. Imaginea video avea continutul : Conferinta sustinuta de profesorul yoga Gregorian Bivolaru cu ocazia Anului Nou 2016 … Da, 2016!
  Programul tv era afisat cu mult timp inainte. Este o greseala impardonabila! Premiera din ianuarie 2016?
  Trebuie sa va cereti scuze pentru greselile voastre.
  Marius

  • Draga Marius mi-as cere scuze dar nu sunt sigur cine esti. Vad ca ti-ai dat o adresa de mail cu @misatv.ro si ca folosesti un IP din SUA deci ori suntem colegi desi nu te cunosc ori vrei sa faci parte din echipa dar esti cam departe ori folosesti un proxy dar atunci nu inteleg de ce faci asta daca esti bine intentionat….

   • Nu ma asteptam sa-mi raspundeti! Email-ul este fictiv fiindca nu aveti postata o politica de confidentialitate a datelor. IP-ul este dat browserul folosit. Mi-am facut programul pentru a avea timp sa va vizionez. Nu este prima oara cand schimbati ordinea emisiunilor. Faceti cum doriti!

   • Ne bucura faptul ca ti-ai facut programul dupa noi. MISA Senzational TV este un serviciu oferit gratuit. Disclaimerul de aici http://misatv.ro/disclaimer/ mai precizeaza: "vă aducem la cunoştinţă că programul care este afişat pe pagina de LIVE este orientativ şi poate suporta modificări de ultimă oră."
    Iti urez la multi ani, un an excelent si succes.

   • "draga" Gol-den…ati putea sa va cereti scuze (sa va asumati erorile) chiar daca nu "esti sigur cine esti" si chiar daca "serviciul e gratuit"; sper ca nu vrei sa te platim (ca sa fii mai focalizat) pentru sacrificiul pe care il faci in folosulcelor care urmaresc programele MISA-tv! La multi ani! 😀

  • Daca asta este o greseala impardonabila, inseamna ca dupa tine toata lumea ar ajunge direct in iad. Fii atent cum te exprimi pentru ca asa cum ierti asa esti iertat.

 6. La mulți ani !!! Am o întrebare de ce de Sfinții Andrei si Nicolae,nu sa făcut nici-o meditație pe site-ul dvstra,si pentru înțelepții Indiei se fac meditații….as dori O explicație plauzibila…O zi buna

 7. La multi ani plini de realizari spirituale exceptionale echipei misatv si colaboratorilor ei, care au realizat transmiterea mesajului ghidului nostru spiritual catre toti care si au dorit aceasta in aceasta noapte dar si in tot anul ce a trecut. Multumesc si succes in continuare!
  La multi ani Grieg!
  Multumim pt ghidarea ta plina de intelepciune manifestata …… in orice conditii exterioare

  se face medi tehnica dinam sahashrara care era de obicei duminica la 21.30? multumesc

 8. sugestie de imbunatatire auditie conferinte:
  1. modelul de lectura abordat de Andrei Gamulea este neutru si facil de urmarit si usor de mentinut firul logic, mi-as dori ca toate conferintele sa fie lecturate astfel. Pauzele sunt suficiente pentru traduceri.
  2. modelul de lectura abordat de Pohariu si ceilalti lectori este cam "afectat" si de dragul unei forme "artistice" fondul este greu de urmarit.

  Multumesc, LA MULTI ANI!!!

 9. Atunci cand v-ati saturat sa mai fiti hartuiti si acuzati pe nedrept, ar trebui sa va treziti si sa le intoarceti toate favorurile pe care vi le-au facut masonii pana acum, prin intermediul autoritatilor care le sunt aservite de atatea zeci de ani.

LĂSAȚI UN MESAJ